Informatie

Organisatie

Kringloop de ARM is een ideële, milieu vriendelijke organisatie die al 40 jaar aan kringloopbedrijvigheid doet. Opgericht vanuit de hulpverlening in de jaren ’80 heeft kringloop de ARM, door het creëren van sociale werkgelegenheid en opvang voor mensen die uit een probleemsituatie komen, kunnen uitgroeien tot één van de grotere kringloop-organisaties in Nederland.

Onze kringloopwinkels zijn ontstaan om de afvalstroom van vaak nog goede zaken te beperken en hergebruik te bevorderen. Kringloop-organisaties zijn geen tweedehands handelaren want de spullen worden niet ingekocht. De kringloopbedrijven richten zich op goederen die door mensen zijn afgedankt en die voor niets ter beschikking worden gesteld. Deze worden aangebracht of aan huis opgehaald. Op onze vestiging in Hoograven worden ze vervolgens gesorteerd, gecontroleerd, zo nodig gerepareerd en schoongemaakt. Daarna worden ze in onze kringloopwinkels weer aangeboden.

Mens en Milieu

Onze kringlooporganisatie is een sociale onderneming zonder winstoogmerk die als doel heeft (sociale) werkgelegenheid te bieden en hergebruik te bevorderen van goederen en grondstoffen met een grote positieve impact op mens en milieu!

Mens

De mens staat bij ons centraal.
Omdat we de wereld een beetje mooier willen maken, hebben we van maatschappelijke verantwoordelijkheid ons werk gemaakt. We proberen zoveel mogelijk mensen aan een werkplek te helpen. We streven daarbij naar een werksfeer waarin we elkaar respecteren, maar vooral elkaars beperkingen en elkaars vaardigheden accepteren. Van iedereen wordt verwacht dat hij/zij meedenkt, meewerkt en initiatieven neemt (actief zijn) binnen zijn of haar eigen mogelijkheden.
De ARM biedt daarnaast hulpverlening door mensen op te vangen die uit een probleemsituatie komen. 

Milieu

Door middel van hergebruik en recycling werken wij mee aan een duurzame samenleving.
Uit recente berekeningen van het TNO blijkt dat de kringloopwinkels in ons land een veel grotere positieve bijdrage leveren aan het milieu en de werkgelegenheid dan vaak wordt gedacht.


Onze doelstellingen zijn:

  • het bevorderen van hergebruik van goederen waarbij het afgedankte product een nieuwe bestemming krijgt;
  • (sociale) werkgelegenheid bieden om mensen een kans op de arbeidsmarkt te geven;
  • mensen opvangen die uit een probleemsituatie komen;
  • door hergebruik van goederen en grondstoffen de afvalberg te verkleinen en daarmee het milieu te verbeteren.

Voortgang

Met de ongeveer 75 mensen die wij een werk- en/of woonplek bieden, onze kringloopwinkels aan de Oudegracht en het grote Kringloop Warenhuis in Hoograven, doen wij ons best met de opbrengsten onze hergebruik-, milieu-, werkgelegenheids- en hulpverleningsdoelstellingen te kunnen blijven combineren.

Keurmerk 

Dat ons kringloopbedrijf sociale werkgelegenheid biedt, hergebruik bevorderd en dat dit goed is voor het milieu weten de meeste mensen inmiddels wel. Echter gebleken is:
“hoe professioneler de organisatie, hoe groter het effect op werk en milieu.”
Daar wij ons willen blijven ontwikkelen, hechten wij waarde aan professionaliteit.
Dat is één van de redenen dat wij ons aangesloten hebben bij de BKN, Branche Kringloopbedrijven Nederland. Om lid te worden van de BKN moet er namelijk aan een bepaalde professionalisering voldaan zijn. Er is een keurmerk ontwikkeld waarmee de kringloop-organisaties zich nog beter kunnen onderscheiden van de 2e hands-handelaren.  Kringloop de ARM heeft dit keurmerk behaald na een 
externe audit. De eisen die gesteld worden aan het keurmerk zullen periodiek getoetst blijven worden door externe audits.

voor meer informatie zie: onze Website.

Upload